Spelend lerenFoto

DIGITIPS
Digitips biedt een heel ruime waaier aan educatieve toepassingen voor de basisschool.  De website is opgesplitst in vier rubrieken:
  • kleuters
  • eerste en tweede leerjaar
  • derde en vierde leerjaar
  • vijfde en zesde leerjaar
Via de link "Overzicht" kom je terecht bij alle leerdomeinen.

Foto

OEFENSTOF
De website van de basisschool Sint-Lodewijkscollege biedt heel wat oefenstof aan voor alle leerlingen van het basisonderwijs.  Iedere klas wordt voorgesteld als een kamer in een huis.  Als u de kamer kiest die voor u(w kind) van toepassing is, komt u in de kamer terecht waar u een keuze kunt maken uit volgende leerdomeinen:
  • muzische vorming
  • taal
  • wiskunde
  • WO
  • varia
Bovendien kan u ook klikken op de voorwerpen die in de woonkamer aanwezig zijn.  Zo komt u telkens op een educatieve website terecht.

Foto

REKENTAAL
Op deze site website vind u allerlei oefeningen voor het basisonderwijs. 
Voor ieder leerjaar is er leerstof te vinden verdeeld over de verschillende vakken binnen het basisonderwijs. 
Aan de linkerkant ziet u een menu waar u een keuze kunt maken uit de vakken rekenen, taal, frans enz. 
Binnen die vakgebieden kunt weer deelgebieden zoals tijd of dictee kiezen. 
Bij het vak rekenen zijn ook rekenblaadjes te vinden om af te drukken. 
Zo kunnen leerlingen ook schriftelijk werken door middel van deze website.
Veel oefen- en leerplezier!


Foto

TEL, LETTER, VORM
Ook onze kleuters kunnen on line oefenen.  Allerlei educatieve spelletjes i.v.m. tellen, letters, kleur en vorm worden hier op een aanschouwelijke manier aangeboden.

Foto

ICT DE BOOMGAARD
De oefeningen die je hier vindt, zijn gemaakt om de leerstof te oefenen in de klas of thuis. Indien u een gratis login aanvraagt, krijgt u toegang tot extra oefeningen.

Foto

ICT RONSE
Via Symbaloo zijn heel wat educatieve links verzameld per leerjaar. Speciaal voor de kleuters werden ook heel wat digitale prentenboeken opgezocht. Kies in het linkermenu uw klas en er verschijnen heel wat toepassingen om thuis te proberen.

Foto

CYBERKIDZ
Cyberkidz is een educatief platform dat aansluit bij deleerdoelstellingen van het basisonderwijs. Door de educatieve spellen te spelen, oefenen de kinderen in groep 1 tm 8 op een leuke manier de lesstof die op de basisschool onderwezen wordt.

Foto

COMPUTERMEESTER
De bedoeling van deze website is om leerkrachten en ouders hun kinderen op een leuke en eenvoudige manier te leren omgaan met wiskunde, taal en wereldoriëntatie. De computerspelletjes zijn zo opgevat dat het inoefenen van een vaardigheid als speels ervaren wordt.

Foto

MAALTAFELS
Waarschijnlijk is het dagelijks inoefenen van de maaltafels bij u thuis ook niet altijd een pretje. Uw kind heeft geen zin om te oefenen, de inoefening is saai en steeds hetzelfde, u heeft niet altijd even veel tijd om samen te oefenen... Kortom, maaltafels automatiseren is geen pretje!
Nochtans beleven diezelfde kinderen er wél veel plezier aan als je de oefenvormen wat aantrekkelijker maakt. Ze zullen je zelfs vragen om meer!
Waarom elke avond geruzie en gezeur als het ook plezierig kan? Heel wat kinderen die niet van de klassieke oefeningen houden, zijn er als de kippen bij als het woord 'computer' valt. Kinderen ervaren het oefenen met de computer eerder als spelen dan als leren.


Foto

HET OPEN LEERHUIS
Het Open Leerhuis is een initiatief van Scholengroep Rivierenland dat deel uitmaakt van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Binnen de scholengroep is er projectruimte gecreëerd om online leerstof aan te bieden. We hebben dit project het Open Leerhuis gedoopt. 

Open = We willen iedereen bereiken (leerling , ouder, leerkracht, opvoeder, ...) 

Leerhuis = Leer - en oefenruimte waar leerstof gecombineerd wordt met een leerstrategie. 

Het open leerhuis (OLH) is een verzamelsite van leuke oefeningen waarmee leerlingen zowel thuis als in de klas zelfstandig aan de slag kunnen om op eigen tempo leerstof te verwerven en om verworven kennis te testen.


Foto

DE DIGITALE SCHOOL
De Digitale School is een stichting die tot doel heeft alternatieve leerwegen aan te bieden aan leerlingen.

Foto

ICT KABAGE
Op de website van het Katholiek Basisonderwijs te Geel staan heel wat educatieve oefeningen die aansluiten bij de leerstof in de klas. De oefeningen zijn netjes gerubriceerd volgens de klas en de verschillende leergebieden. Oefenen maar.

Foto

ZOUAAFSOFT
Zouaafsoft is een webstek met 538 gratis interactieve toepassingen in Excel en HotPotatoes, gespreid over alle klassen van de basisschool. Alle spreadsheets kunnen afzonderlijk of volledig gedownload worden. De oefeningen zijn bovendien reeds mogelijk vanaf Excel 2007.

HET MEDIAHOEKJE
We leven in een maatschappij waarin media niet meer weg te denken is. De communicatie verloopt steeds sneller en wereldwijd.  De website biedt allerlei informatie aan voor ouders, leerkrachten en leerlingen van de basisschool.