Nieuwsbrief

MaandkalenderMenu

VerlofdagenSchoolreglement

Instapdata


Uw kind kan in onze starten op de eerste schooldag na:

- de herfstvakantie

- de kerstvakantie

- 1 februari

- de krokusvakantie

- de paasvakantie

- Hemelvaart