Welkom
 

 

Je mag zijn wie je bent
en
zoals je bent,
met je
fouten en gebreken
opdat
je zou kunnen worden
die je
in aanleg bent,
En je mag het worden
op
jouw wijze
en in
jouw uur.
Ik zal
mij inspannen
om
daarvoor
het
goede klimaat
te scheppen
en je
 de nodige ruimte
te geven.